Akadémia

Junior IT Akadémia vznikla s cieľom naučiť žiakov základných a stredných škôl umeniu programovania, aby začali sami rásť v tejto oblasti oveľa skôr a zároveň si rozšírili obzor. Ponúkame vzdelávanie pre žiakov základných a stredných škôl z Trnavy a jej okolia v oblasti IT a programovania. Pôsobíme v rámci Centra voľného času v Trnave.

Hardvér & Softvér

Dôkladne spoznáš obsah počítača a naučíš sa prokročilo používať Windows.

logika & algoritmy

Precvičíš si svoju logiku, naučíš sa pokročilo myslieť a posunieš svoje hranice myslenia.

Vývoj aplikácií

Začneš tvoriť jednoduché aplikácie, cez ktoré sa posunieš do vyšších levelov.

Hry

Level majstrov! Začneš tvoriť 2D a 3D aplikácie, ktoré ťa inšpirujú k vlastným nápadom.

Triedy

Na zápis do ročníka je možné sa prihlásiť vo veku od 11 - 18 rokov. Naše triedy sú rozdelené na 4 úrovne od začiatočníkov až po pokročilých. Každú úroveň absolvuješ počas jedného školského roku.

JITA 1

Spoznáš dôkladne obsah počítača a naučíš sa prokročilo používať OS Windows a príkazový riadok.Urobíš prvé kroky v programovacom jazyku C#.

JITA 2

Precvičíš si logiku, naučíš sa automatizovať príkazy pomocou cyklov a podmienok. Začneš tvoriť jednoduché aplikácie. Ukážeme ti, ako hľadať v zdrojom kóde chyby a ako ich opravovať.

JITA 3

Naučíš sa základy objektového programovania, pochopíš jeho výhody. Začneš tvoriť aplikácie v grafickom rozhraní WPF, aby si sa posunul do vyššieho levelu.

JITA 4

Level majstrov! Tu začneš tvoriť 2D a 3D aplikácie, v ktorých budeš používať všetky svoje znalosti. Dôraz je kladený sa samostatnú prácu a vlastné nápady.

Aktuality

Prvé stretnutie pre šk. rok 2019 - 2020:

adresa:

Centrum voľného času, Strelecká 1, Trnava

Dátum:

27.09.2019

Hra môže začať

adresa:

Kalokagatia - Centrum voľného času
Strelecká 1
917 01 Trnava

telefón:

+421 908 595 039 (Tomáš Grbálik)